Roeland De Moor

Roeland De Moor

Gegevens

Expertise & specialiteit(en)

MSc Endodontie, MSc Kindertandheelkunde en traumatologie, Erkend gerechtelijk expert

Administratieve gegevens

Biografie

Prof. Roeland De Moor sluit nu voor zijn patiëntenbehandelingen en verwijspraktijk ook aan bij het team van Mond Latem.

Hij is dubbel gekwalificeerd met een specialisatie-certificaat in endodontie (UGent) & chirurgische endodontie (ACTA/ Academisch Centrum Amsterdam) en een specialisatie-opleiding Kindertandheelkunde - Traumatologie (UGent). Zijn onderwijsopdracht aan UGent omhelst Endodontie, Restauratieve Tandheelkunde, Dento-Alveolaire Traumatologie en Aansprakelijkheid, waar hij gewoon hoogleraar is. Naast verantwoordelijke van de specialisatie-opleiding Endodontie aan de Medical University Of Vienna / Oostenrijk. 

Hij geeft internationaal voordrachten over klinisch endodontische & restauratieve topics en het gebruik van lasertechnologie in de tandheelkunde (o.a. lasterblekingen, endodontie). Tot slot is hij een erkend gerechtelijk expert met focus op oro-faciale schade en aansprakelijkheid. Zijn dienstverlening binnen Mond Latem omhelst eveneens het opmaken van verzekerings- en schadedossiers voor patiënten en op vraag van tandartsen.