Privacyverklaring

1. Inleiding

Deze privacyverklaring heeft als doel je te informeren over hoe MOND persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in het kader van de medische hulpverlening en behandelingen in één van de MOND praktijken en/of via haar website(s) (waarop patiënten een consultatie kunnen vastleggen en/of informatie kunnen vinden omtrent behandelingen en de medische hulpverlening die door MOND wordt aangeboden) de ("Website").

Voor het doel van deze privacyverklaring verwijst MOND naar

(1)
Dentco BV
Kortrijksesteenweg 26, bus 1
9830 Sint-Martens-Latem
Ondernemingsnummer: 0552.729.259; 

en

(2)
De Dentco groep, met inbegrip van:

– alle dochterondernemingen van Dentco, en
– alle actieve onafhankelijke tandartspraktijken van Dentco waarvan jij een (potentiële) patiënt bent (beter bekend als de MOND tandartspraktijken);
– alle onafhankelijke tandartsen die verbonden zijn aan de tandartspraktijken van Dentco (beter bekend als de MOND tandartspraktijken).

hierna tezamen “MOND”, “wij”, of “ons”.

MOND acht de bescherming van jouw privacy uiterst belangrijk en wil jou -als (potentiële) patiënt en/of bezoeker van onze Website (al naargelang het geval) informeren over jouw persoonsgegevens en jou in staat stellen volledige controle te behouden over jouw persoonsgegevens.

MOND respecteert jouw privacy en zet zich in om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") (samen de toepasselijke "Gegevensbeschermingswetgeving"). Alle termen die in de Gegevensbeschermingswetgeving zijn gedefinieerd en in deze privacyverklaring worden gebruikt, hebben de betekenis die daaraan in de Gegevensbeschermingswetgeving wordt gegeven.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door. Het beschrijft niet alleen jouw rechten, maar ook de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen.

Door een behandeling te ondergaan en/of afspraak te maken in één van onze Praktijen, gebruik te maken van onze Website, jouw persoonsgegevens te delen, en/of door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, erken je de wijze waarop MOND jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals hierin is beschreven.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring beschrijft alleen onze gegevensverwerkingsactiviteiten als verwerkingsverantwoordelijke (dit is kortweg, diegene die de algehele controle uitoefent over en het doel en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bepaalt).

Indien je meer informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij verwerken of over deze privacyverklaring, mag je altijd rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

3. Hoe kan je ons bereiken?

MOND heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld bij wie je steeds terecht kan voor vragen omtrent jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@uwmond.be.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

MOND verwerkt verschillende soorten van persoonsgegevens;dit is afhankelijk van de medische behandelingen die je ondergaat bij MOND, de functionaliteiten die je gebruikt op de Website en afhankelijk van welke gegevens je met ons deelt.

Als MOND persoonsgegevens verwerkt, gaat dit mogelijks over onderstaande gegevens:

Identificatie- en contactgegevens
Gegevens die ons toelaten jou te identificeren zoals:

– naam en voornaam;
– geboortedatum en plaats;
– nationaliteit;
– mutualiteitsnummer;
– telefoon/gsmnummer;
– rijksregisternummer;
– e-mailadres;
– adres;
– pasfoto;
– …

Patiëntengegevens
Gegevens die ons toelaten de medische dienstverlening uit te voeren:

– algemene medische achtergrond en gezondheidstoestand (inclusief consumptiegewoonten);
– tandheelkundige achtergrond;
– behandelende huisarts en/of specialisten;
– uitgevoerde behandelingen;
– medicatieschema;
– klinische beeldopnamen (zoals RX) en afdrukken van jouw gebit, mond en kaak;
– gezinssamenstelling;
– medische klachten en andere informatie die de patiënt in het kader van de medische dienstverlening meedeelt;
– klachten aangaande de medische dienstverlening;
– …

Betaalgegevens
Gegevens die vereist zijn ter betaling van onze dienstverlening en onze bedrijfsadministratie:

– rekeningnummer;
– kredietkaartgegevens;
– betaalhistoriek;
–  …

Technische informatie
Gegevens die vereist zijn voor het gebruik van onze website en het maken van online afspraken:

–  technische informatie over jouw computer of mobiel (zoals, jouw IP-adres, unieke apparaat-identificaties, user-ID, besturingssysteem, browsertype);
–  technische informatie over jouw gebruik van onze website (zoals jouw taalvoorkeur);
–  …

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om deze technische informatie te verzamelen. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Patiëntervaringen
Gegevens die ons toelaten om (potentiële) patiënten te informeren over de patiëntervaringen van andere patiënten via onze website, brochures, etc.:

–  voor en na foto’s van behandelingen;
–  geschreven recensies en patiëntervaringen;
–  ...

Camerabeelden
Gegevens die ons toelaten de fysieke beveiliging van de MOND gebouwen, goederen, bezoekers, patiënten, werknemers en dienstverleners van MOND te garanderen:

– Alle persoonsgegevens die worden gefilmd door de beveiligingscamera’s, zoals maar niet beperkt tot de fysieke kenmerken van een persoon, nummerplaten, etc.
 

5. Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt, op basis van welke grondslag en voor hoelang?

Algemeen
MOND verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals gespecifieerd in deze sectie 5. Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden.

Voor bepaalde verwerkingsdoeleinden vraagt MOND jouw toestemming. De toestemming die je geeft is steeds vrij en je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Je kan je toestemming intrekken door een e- mail te sturen naar: privacy@uwmond.be. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan dergelijke intrekking of op basis van een andere rechtsgrond.

5.1. Medische dienstverlening

Doeleinde(n)
– Ter uitvoering van medische hulpverlening en behandelingen;
– Ter inschatting en beperking van medische risico’s en complicaties;
– Ter naleving van de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een patiëntendossier.
– Ter verbetering van de medische dienstverlening door onderlinge kennisuitwisseling en trainingen binnen de MOND en MOND groep.

Welke persoonsgegevens?
– Identificatie- en contactgegevens;
– Patiëntengegevens.

Rechtsgrond
– Uitvoering van een overeenkomst;
– Wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
– Zo lang als nodig is in het kader van de uitvoering van de hulpverleningsovereenkomst, met die verstande dat MOND wettelijk verplicht is om patiëntgegevens voor minstens 30 jaar na het laatste patiëntencontact te bewaren;
– Patiëntgegevens worden in ieder geval ten laatste 50 jaar na het laatste patiëntencontact, verwijderd.

Indien je vroeger jouw gegevens wil laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kan je dit steeds verzoeken door een e-mail te sturen naar privacy@uwmond.be.

5.2. Beheer van afspraken

Doeleinde(n)
– Ter boeking en bevestiging van uw afspraak;
– Ter herinnering aan uw (volgende) afspraak;
– Ter verzending van eventueel gerelateerde informatie aan uw bezoek (zoals klinische beeldopnamen en bijkomende informatie over uitgevoerde en/of nog uit te voeren behandelingen).

Welke persoonsgegevens?
– Identificatie- en contactgegevens;
– Technische informatie (indien u online een afspraak boekt via onze website);
– Andere informatie die de patiënt meedeelt tijdens de boeking van zijn/haar afspraak.

Rechtsgrond
– Uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn
– Zo lang als nodig is in het kader van de uitvoering van de hulpverleningsovereenkomst, met die verstande dat MOND wettelijk verplicht is om deze patiëntgegevens voor minstens 30 jaar na het laatste patiëntencontact te bewaren;
– Deze patiëntgegevens worden in ieder geval ten laatste 50 jaar na het laatste patiëntencontact, verwijderd.

Indien je vroeger jouw gegevens wil laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kan je dit steeds verzoeken door een e-mail te sturen naar privacy@uwmond.be.

5.3. Bedrijfsadministratie

Doeleinde(n)
– Ter uitvoering van MOND’s boekhouding en administratie;
– Ter opvolging van betalingen en openstaande saldo’s;
– Ter beheer van factureringsgeschillen;
– Ter beheer van onze patiëntrelaties;
– Ter behandeling van mogelijke klachten over onze producten en/of diensten.

Welke persoonsgegevens?
– Betaalgegevens;
– Identificatie- en contactgegevens.

Rechtsgrond
– Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn
– Zo lang als nodig is in het kader van de uitvoering van de hulpverleningsovereenkomst, met die verstande dat MOND wettelijk verplicht is om deze patiëntgegevens voor minstens 30 jaar na het laatste patiëntencontact te bewaren;
– Deze patiëntgegevens worden in ieder geval ten laatste 50 jaar na het laatste patiëntencontact, verwijderd.

Indien je vroeger jouw gegevens wil laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kan je dit steeds verzoeken door een e-mail te sturen naar privacy@uwmond.be.

5.4. Naleving wettelijke verplichtingen

Doeleinde(n)
– Ter naleving van onze wettelijke verplichtingen (zoals om de overheden en ziekenfondsen in het kader van de verplichte ziekteverzekering te kunnen voorzien van gegevens zodat jouw recht op zorg verzekerd is en/of om fraude te melden aan de bevoegde autoriteiten);
– Ter medewerking aan enig lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of rechtsgeding;
– Ter bescherming van onze en/of de rechten van derden;
– Ter beantwoording van verzoeken van betrokkenen.

Welke persoonsgegevens?
– Identificatie- en contactgegevens;
– Betaalgegevens;
– Andere persoonsgegevens; dit is afhankelijk van de betrokken wettelijke verplichting.

Rechtsgrond
– Wettelijke verplichting

Bewaartermijn
– Tot 10 jaar na het verstrijken of beëindigen van onze patiëntrelatie; of
– Zo lang als wettelijk vereist is.

5.5. Werking van onze website

Doeleinde(n)
– Ter gebruik van onze werking;
– Ter verzekering van de goede werking van onze website;
– Ter herkenning en respectering van uw voorkeuren bij een volgend bezoek aan onze website (zoals uw taalvoorkeuren en cookie-instellingen).

Welke persoonsgegevens?
– Technische informatie.

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om deze technische informatie te verzamelen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Rechtsgrond
– Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn
– De bewaartermijn varieert van zo lang als de duur van een sessie/websitebezoek, tot zo lang als nodig is voor het gerechtvaardigd belang van MOND.
– Technische informatie wordt in ieder geval verwijderd na 3 jaar na het verzamelen van de gegevens.

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail sturen naar privacy@uwmond.be.

5.6. Informeren over patiëntervaringen

Doeleinde(n)
– Ter mededeling van informatie over te verwachten resultaten van behandelingen en van jouw patiëntervaringen aan andere patiënten via onze website, brochures, etc.

Deze informatie wordt alleen verzameld wanneer je daarvoor uitdrukkelijk en vrij, jouw toestemming hebt verleend.

Welke persoonsgegevens?
– Patiëntervaringen.

Rechtsgrond
– Toestemming.

Bewaartermijn
– Tot tien (10) jaar na het verzamelen van deze informatie.
– Deze persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd nadat je jouw toestemming hiervoor hebt ingetrokken.

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail sturen naar privacy@uwmond.be.

5.7. Camerabewaking

Doeleinde(n)
– Ter fysieke beveiliging van de gebouwen, goederen, bezoekers, werknemers en dienstverleners van MOND.

Welke persoonsgegevens?
– Camerabeelden.

Rechtsgrond
– Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn
– Tot één (1) maandna het verzamelen van de camerabeelden (tenzij langer nodig als bewijsmateriaal van een concreet misdrijf of schadegeval of voor het identificeren vaneen potentiële dader, slachtoffer of getuige).

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail sturen naar privacy@uwmond.be.

 Wanneer persoonsgegevens van derden in de praktijk of via de Website worden doorgegeven, garandeert de persoon die de persoonsgegevens doorgeeft dat hij of zij deze derden heeft geïnformeerd en dat hij of zij alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen om de persoonsgegevens van deze derden te delen met MOND.

6. Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

7. Delen van Persoonsgegevens

Indien nodig en van toepassing voor de doeleinden uiteengezet in titel 5 kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden. Deze derden zijn onder meer:

 • medische dienstverleners (waaronder ook collega-tandartsen, -specialisten, het tandtechnische labo en andere dienstverleners die instaan voor de vervaardiging van implantaten, kroon- en brugwerk, protheses en andere labowerken);
 • IT dienstverleners die instaan voor onze IT infrastructuur (zoals bijv. het hosten van onze Website en jouw patiëntendossier en het onderhoud daarvan);
 • overheden en hun partners (zoals ziekenfondsen in het kader van de verplichte ziekteverzekering om hen te kunnen voorzien van gegevens zodat jouw recht op verzorging verzekerd is;
 • verwijzende tandartsen (die mogelijks geen deel uitmaakt van MOND);
 • onze professionele adviseurs (waaronder accountants en deurwaarders);
 • de MOND groep en de tandartsen die deel uitmaken van de MOND groep;
 • derden aan wie wij (delen van) onze aandelen, activiteiten of activa willen verkopen, overdragen of samenvoegen.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is, of indien wij te goeder trouw vaststellen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is gedurende een rechtszaak en/of om onze rechten te beschermen.

Op verzoek zal MOND jou zo spoedig mogelijk na het verzoek informeren over de derden met wie jouw persoonsgegevens zijn gedeeld door je een meer gedetailleerde lijst te verstrekken. Deze lijst, inclusief bovenstaande opsomming, kan evolueren en zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Verwerkers en subverwerkers van MOND handelen altijd onder de verantwoordelijkheid van MOND. Als MOND subverwerkers inschakelt, zal dit altijd gebeuren in overeenstemming met een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten van de AVG en die jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Al jouw persoonsgegevens worden enkel bekeken en ter beschikking gesteld aan verwerkers, subverwerkers, medewerkers en andere derden op een “need-to-know” basis, beperkt tot de mate die nodig is om hun diensten uit te voeren. Bijkomend worden jouw persoonsgegevens voor zover dit mogelijk is enkel na toepassing van pseudonimisering technieken (zoals het werken met patiëntennummers in plaats van met identificatiegegevens van patiënten) en/of op geanonimiseerde wijze aan voornoemde partijen ter beschikking gesteld.

8. International doorgiften naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

In beginsel geeft MOND jouw persoonsgegevens niet door aan derde landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden. Het is echter mogelijk dat MOND -via haar verwerkers of subverwerkers- jouw persoonsgegevens wel doorgeeft aan landen buiten de EER. In dat geval zal MOND jouw persoonsgegevens alleen doorgeven buiten de EER in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving en mits passende waarborgen.

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt over het (de) specifieke mechanisme(n) dat (die) door ons wordt (worden) gebruikt bij de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

9. Gegevensbeveiliging

MOND heeft passende technische en organisatorische maatregelen, waarborgen en garanties geïmplementeerd om jouw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, of ongeoorloofde wijziging of vernietiging.

Om jouw persoonsgegevens een passende bescherming te kunnen bieden, zorgt MOND onder meer voor beveiliging van haar back office, gebruikt MOND een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologieën overeenkomstig de best practices binnen de sector en doet MOND alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers en wordt de informatiebeveiliging (van onze server) op regelmatige basis geëvalueerd door ons IT-team.

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt de specifieke maatregelen die worden genomen.

Ondanks de bovenstaande door ons genomen maatregelen, dien je ervan bewust te zijn dat er altijd risico's verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens via het internet. De beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd, noch kunnen wij garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn deze maatregelen te omzeilen of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.

10. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld en die zijn bepaald in titel 5 van deze privacyverklaring, (met inbegrip om te voldoen aan eventuele wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten). Wij kunnen jouw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met jou.

De toepasselijke bewaartermijnen staan hierboven vermeld in de tabel onder titel 5.

11. Uw rechten

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, heb je het recht:

 • een bevestiging te ontvangen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens;
 • om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren zonder onnodige vertraging;
 • om jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen onder bepaalde omstandigheden, namelijk wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
   
 1.  indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 2. indien je jouw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt, en indien er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
 3. indien je bezwaar maakt tegen de verwerking in het geval de verwerking voor direct marketing doeleinden is;
 4. indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 5. indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving;
   
 • om jouw persoonsgegevens te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker,
 • om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover mogelijk en met inachtneming van de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
   
 1. indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die MOND in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 2. als de verwerking onwettig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; of;
 3. als MOND de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar ze door jou nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

   
 • om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat;
 • om de verwerking van jouw persoonsgegevens en het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden te voorkomen; en
 • wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op de punten (e) en (f) van artikel 6(1) van de AVG, om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
   

Indien je verzoekt om een kopie van jouw persoonsgegevens die door MOND worden verwerkt, zullen jouw gegevens binnen veertien (14) werkdagen door MOND worden aangeleverd via een spreadsheetbestand in Microsoft Excel. MOND kan wanneer het verzoek om een kopie duidelijk ongegrond of buitensporig is, ofwel (i) een redelijke vergoeding vragen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van een dergelijke kopie, of (ii) weigeren om op een dergelijk verzoek in te gaan. MOND zal de betrokkene op de hoogte stellen van de toepasselijke vergoeding voordat deze in rekening wordt gebracht.

Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@uwmond.be.

Wij kunnen je vragen om jouw identiteit te verifiëren om er zeker van te zijn dat je een legitiem recht hebt om een verzoek in te dienen en om te verifiëren dat wij het antwoord geven aan de persoon die het legitieme recht heeft om ons een van de bovengenoemde verzoeken te sturen. Voor deze redenen behoudt MOND zich het recht voor om een kopie van jouw identiteitskaart op te vragen indien MOND niet in staat is om je te identificeren of indien MOND redenen heeft om aan jouw identiteit te twijfelen. We vragen u daarbij om alle informatie die niet noodzakelijk is voor de identificatie- of verificatiedoeleinden onleesbaar te maken (zoals bijvoorbeeld jouw rijksregisternummer).

Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Belgium
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

Wij zouden echter graag de kans krijgen om jouw bezorgdheden op te lossen voordat je je tot de Gegevensbeschermingsautoriteit wendt. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

12. Links van derde partijen

Onze Website kan links bevatten naar applicaties en websites van derden. Wanneer je via onze Website zou worden doorverwezen naar een andere website, platform of applicatie kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookieverklaringen van toepassing zijn. MOND is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze applicaties en websites en is niet verantwoordelijk voor de privacy standaarden en praktijken van die derde partij. Wij raden je aan om het relevante privacyverklaring van deze derden te lezen voordat je hun cookies accepteert en hun applicaties en/of websites bezoekt, om jezelf ervan te verzekeren dat jouw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn. Niettemin trachten wij de integriteit van onze Website te beschermen en verwelkomen wij alle feedback over deze derde partij applicaties en websites.

13. Toestemming voor openbaarmaking

Je erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan MOND om jouw persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien MOND te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de praktijk en/of Website;
 2. te reageren op vorderingen tegen MOND naar aanleiding van persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 3. de rechten, eigendom en veiligheid van MOND, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

14. Aansprakelijkheid

Indien MOND jouw persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker of subverwerker) heeft bezorgd, is MOND niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatig gebruik door die derde.

In geen enkele omstandigheid aanvaardt MOND verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van fout of onwettelijk gebruik van persoonsgegevens door een derde (die geen verwerker of subverwerker is). MOND is evenmin aansprakelijk indien derden jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en MOND passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.

MOND is in elk geval enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het verwerken van persoonsgegevens indien zij niet voldeed aan de specifieke verplichtingen van de AVG. MOND zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade of -verliezen.

15. Wijzigingen van deze privacyverklaring

MOND kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Alle wijzigingen die wij aanbrengen in onze privacyverklaring zullen worden aangegeven in de praktijk en/of op de Website (zoals relevant en toepasselijk) en kan, indien evenredig met het belang van de wijzigingen aan jou worden geadviseerd bij je eerstvolgende Website- bezoek. De datum van de meest recente versie wordt getoond in de rechterbovenhoek van deze privacyverklaring. Bekijk onze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op jou van invloed kunnen zijn.

Gewijzigde versies van deze privacyverklaring treden in werking veertien (14) dagen na publicatie ervan op de Website en/of ander vorm van bekendmaking en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd, tenzij zulke wijzigingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke vereiste. In dit laatste geval zullen zulke wijzigingen onmiddellijk in werking treden.

16. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van Gent (afdeling Gent) zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring, onverminderd het recht van de consument om een geschil voor te leggen aan een bevoegde rechtbank op grondvan een dwingende wetsbepaling.

Laatst bijgewerkt: 11/12/2023